Att hitta sin berättelse

  1. Välj en bild som slår an något i dig, som drar till sig din blick, skapar ett sug, får dig att minnas något.

2. Vad ser du? Vad berättar bilden för dig? Skriv fritt och tänk inte för mycket på vad du skriver, utan låt pennan flöda. Sätt gärna klockan på 10 min.

3. Skicka in din flödesskrivning till skriva@minawidding.com så ger jag dig del två i skrivövningen!