Textrespons

Att få sin text läst av någon som är erfaren av att ge respons, kan vara guld värt. Det är lätt att bli blind när det gäller sin egna text, man behöver feedback på hur texten når en annan läsare så att man förstår om man lyckats förmedla det man tänkt att man vill förmedla. Jag läser igenom det du skrivit och delger min läsning, vad jag uppfattar att texten handlar om, dess styrkor och svagheter, struktur och möjligheter.

Kostnad: 2000:- + 10:- / sida för texter längre än 25 sidor. Texten skall vara i 12pt, och 1,5 radavstånd.

Anmälan/förfrågningar: Skicka ett mejl till  skriva@minawidding.com där du kortfattat berättar om ditt skrivprojekt. Jag återkopplar och så kommer vi överens om en form som passar dig!

Se även Textrespons – distanskurs, där du får respons på mindre sjok av text i 6 kursbrev. >>