Att skriva minnen – distanskurs

Är du intresserad av att skriva om ditt liv, dina minnen? Att skriva självbiografiskt kan man göra av många olika anledningar och på många olika sätt. I den här kursen får du hjälp att hitta din egen väg i skrivandet av ditt liv.
Kanske vill du berätta om ditt liv för dina barnbarn, kanske vill du bevara, begrunda och bearbeta dina minnen för att förstå dig själv, kanske har du varit med om spännande, intressanta, tankeväckande saker eller bär på erfarenheter som du vill dela med dig av till en bredare läsekrets.

Att skriva minnen, projektet som inspirerar till lisvberättande, ges nu också som distanskurs. Formen är kursbrev som skickas ut i överenskommen intervall med feedback från skrivpedagog Mina Widding. Kursen består av 10 kursbrev, med frågor och uppgifter att arbeta med på egen hand. Du får hjälp att minnas och vägledning i olika sätt att skriva om sitt liv. Kursen bygger på skrivhandledningen Att skriva minnen, men anpassas i viss mån till deltagaren, allteftersom kursen fortgår.

Kostnad: 2395:- (bok ingår)
Önskas pappersbrev tillkommer en administrativ kostnad på 100:-

Anmälan: Skicka ett mejl till skriva@minawidding.se där du berättar lite kort om dig själv, din ingång till att skriva självbiografiskt och din erfarenhet av skrivandet. Jag återkopplar och vi kommer överens om en form för kursen som passar dig!

Kursstart: När helst det passar dig.
Med reservation för visst uppehåll under sommar och högtider.