Renskrivning av handskriven text

Skriver du för hand och behöver hjälp att “få in” texten i datorn? Jag kan hjälpa dig! Jag skriver av din text, och gör förslag på mindre redigeringar. Går även att göra i kombination med skrivhandledning/textrespons, där vi också arbetar med texten tillsammans.

Kostnad:

Renskrivning och redigering: 45:- + moms per tusen tecken.
Enbart renskrivning: 35:- + moms per tusen tecken.

För att få en förståelse för vad detta innebär, så kan man på ett ungefär säga att 6 handskrivna sidor blir omkring 400:- men det varierar förstås beroende på hur stort man skriver.

Anmälan/förfrågningar: skriva@minawidding.com eller ring 0733-884477