Textrespons fördjupningskurs

Textrespons
söndagar 13-17 | 3 ggr | en gång i månaden | kursstart 4 oktober | Anmälan via ABF

Fördjupningskurs för dig som redan har ett skrivprojekt igång, och kanske har erfarenhet från tidigare kurser av att ge och få respons. Konstruktiv respons är stommen i kursen, genom att läsa och ge feedback på varandras texter utvecklar ni era egna skrivkunskaper och förbättrar er text. Tematiska skrivuppgifter som går att tillämpa på det egna skrivprojektet, kommer att ges mellan varje träff.