Skriver du? Jag hjälper dig i skrivprocessen.

Hej! Mina Widding heter jag och är utbildad skrivpedagog. Jag leder skrivkurser på Hola folkhögskola, samt i egen regi. Som frilans erbjuder jag även individuell skrivhandledning, workshops och föreläsningar i olika sammanhang.

Jag har många års erfarenhet av att arbeta med texter i vardande, med att hjälpa människor hitta sina egna skrivrutiner och sitt sätt att skriva, och med att lära ut och öva skrivhantverket.

Mitt främsta område är självbiografiskt skrivande, men min själ ligger i poesin och som litteraturvetare har jag ett brett kompetensområde inom alla former av litteratur. Mitt eget skrivande hamnar någonstans mittemellan allt detta. Jag tenderar att känna att allt skrivande har sin rot i oss själva som människor. Det vi varit med om och det som intresserar oss är oftast den största drivkraften i vårt skrivande, oavsett genre och form.

Jag hjälper dig gärna att hitta rätt i ditt eget skrivande, om det så handlar om att komma igång, hitta tillbaka till din skrivardröm, eller redigera och bearbeta det manus du kommit en längre bit på.

Kanske vill du ha hjälp att skriva färdigt ditt manus för att trycka själv, eller för att skicka in till förlag? Jag kan hjälpa dig med det mesta, det viktigaste är att jag möter dig där du är, med vad du behöver, och mot det mål du själv sätter.

Hör av dig! Det är det första steget för att gå vidare med din skrivdröm!

Nej förlåt, jag ljuger. Det första steget är att sätta dig ned och skriva. Vad som helst, bara det blir något slags ord. Och så några till ord. Och så några till. Alla små steg i processen, som leder dig fram till dit du vill.

Jag hjälper dig på vägen dit.

skriva@minawidding.com