Biografiskt berättande

Grundkurs

Läsår, distans, 50% Hola folkhögskola

Höst: 2018-08-27 – 2018-12-21
Vår: 2019-01-07 – 2019-06-07

Skrivkurs för dig som vill skriva en biografisk eller självbiografisk livsberättelse och utveckla dina kunskaper i skrivhantverket.

Det kan vara ett helt självbiografiskt projekt eller en biografi om någon annans livshistoria. En kronologisk skildring över ett liv, en litterärt gestaltad autofiktion, en dokumentär skildring av ett livsöde, essäistiskt reflekterande texter, dagboks- och blogginlägg – alla former och stilar är välkomna.

Under kursen får ni möjlighet att bygga upp en skrivrutin, börja gräva i minnenas och arkivens skattkistor, samt får verktyg för att göra er text mer levande. Genom respons på varandras texter och reflektioner kring frågor som berör det biografiska berättandet ges en god början på ert biografiska skrivprojekt.

Kursen är på 50% och går över två terminer.

Första terminen arbetar vi med att göra skrivövningar för att träna skrivandet och hitta sitt skrivsätt, skrivuppgifter för att komma åt det biografiska materialet samt diskutera och lära oss mer om det biografiska skrivandets olika sidor, medan andra terminen fokuserar på att forma och arbeta med ditt biografiska skrivprojekt, till stor del genom konstruktiv respons.

Möjlighet finns till en fördjupningskurs, där ni arbetar vidare med ert skrivprojekt och lär er mer om skrivandets hantverk.

Läs mer om hur du anmäler dig till kursen på Hola folkhögskolas hemsida >>

 

Fördjupningskurs 

Termin, distans, 50% Hola folkhögskola

Höst: 2018-08-27 – 2018-12-21

I fördjupningskursen skriver ni vidare på era biografiska skrivprojekt. Vi arbetar med konstruktiv respons, och ni får möjlighet att fördjupa er i ett ämne relaterat till ert projekt, som skall hjälpa er utveckla ert skrivande.

Kursen är på 50% och går under en termin. Möjlighet att därefter söka kursen igen om du vill fortsätta arbeta vidare med ditt skrivprojekt.

Läs mer om hur du anmäler dig till kursen på Hola folkhögskolas hemsida >>